Szanowni Państwo,

Fundacja Historia i Kultura powstała w 2004 roku i od tamtej pory prowadzi aktywną działalność mającą na celu ułatwianie społeczeństwu dostępu do wiedzy historycznej, wojskowej oraz kulturalnej i edukacyjnej. Do zadań Fundacji należą również: popularyzacja literatury z tego zakresu, wspieranie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i oświatowym, w tym w szczególności dotyczących edukacji historycznej oraz popularyzowanie wartości patriotycznych.

Od momentu powstania Fundacja inspiruje, organizuje i prowadzi niezarobkowe działania związane z historią, wspiera działania kół zainteresowań, przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe (np. przygotowuje i pozyskuje środki na dofinansowanie Nagrody KLIO), zajmuje się wydawaniem publikacji o tematyce historii i kulturze polskiej, a także wojskowych, organizacje spotkania i konkursy związane z tą tematyką.

Ważnym elementem naszej działalności jest o organizacja Targów Książki Historycznej − cyklicznej imprezy historycznej o charakterze promocyjno-informacyjnym, cieszącej się ogromnym zainteresowaniem wśród miłośników historii. Fundacja spełnia tutaj rolę organu wykonawczego Porozumienia Wydawców Książki Historycznej. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja współpracuje również z innymi instytucjami i organizacjami np. z Muzeum Wojska PolskiegoRadą Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa czy z Muzeum Katyńskim.

Od kilku lat widzimy coraz większą potrzebę pracy na rzecz dzieci i młodzieży. Realizujemy ją poprzez organizację Szkolnej Ligi Historycznej, Lekcji Muzealnych i innych atrakcji podczas Targów Książki Historycznej. W 2014 roku zorganizowaliśmy po raz pierwszy Festiwal Książki dla Dzieci i Młodzieży „Czytajmy” na Zamku Królewskim w Warszawie – Muzeum w Arkadach Kubickiego. Nasza inicjatywa zyskała przychylność środowiska wydawców oraz cieszyła się sporą popularnością, dlatego też w przyszłości planujemy kolejne edycje.

Serdecznie dziękuję za poświęconą nam uwagę. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktówi współpracy.

Z wyrazami szacunku